onko-icerik2.

RADYASYON ONKOLOJİSİ

Yaklaşık yüz yıldır radyasyonun tedavi edici etkisi bilinmekte ve onkoloji alanında kullanılmaktadır. Bununla birlikte, tümör hücrelerini ışınlarken sağlam dokuları koruma konusunda başarılı olunamadığı için on yıllarca kanser tedavisinde önemli bir gelişme kaydedilememiştir.

Son yıllarda gelişen ve iyi belirlenmiş bölgelere 3 boyutlu tedavi yapabilen ileri teknolojiye sahip cihazlar ile normal dokulara zarar vermeden sadece tümör hücrelerini yok ederek hastayı tamamen iyileştirebilecek yüksek dozda tedavi uygulamak olanaklı hale gelmiştir. Eskiden sadece rahatlatıcı veya ömür uzatıcı palyatif tedavi yapılabilen bir çok hastalık türünde artık IMRT (intensity modulated radiation therapy) ve IGRT (image guided radiation therapy) gibi teknikler ile tam kür sağlanabilmektedir.

SiemensOnko’da bu teknikler nasıl uygulanmaktadır?
Başarılı bir tedavi için öncelikle hedef kitlenin sağlıklı bir şekilde belirlenmesi gerekmektedir. Tümörün ve korunması gereken radyasyona duyarlı dokuların 3 boyutlu lokalizasyonu radyoterapi için özel geliştirilen CT-Simülatör cihazı ve entegre lazer sistemi ile sağlanmaktadır.

Hedef kitle CT-Simülatör ile belirlendikten sonra 3 boyutlu tedavi planlama sistemine aktarılan veriler gerekirse sistemin füzyon özelliği kullanılarak hastanın PET veya MR’ından aktarılan görüntülerle birleştirilebilmektedir. Böylece kitlenin görünen kısmı dışında yeniden aktive olan tümör hücrelerinin de tedavi alanına girmesi ve tedavi başarısının tam olması sağlanabilmektedir.

CT-Simülatör ile belirlenen tedavi volümü online olarak tedavi planlama sistemine, burada gerekli doz hesapları yapıldıktan sonra elde edilen veriler yine online olarak lineer akseleratöre aktarılmakta; böylece insan faktörü nedeniyle ortaya çıkabilecek aktarım hataları tamamen ortadan kaldırılabilmektedir.

onko-icerik2.Tedavi volümünün derinliğine göre seçilebilen çift foton enerjisi ve elektron terapi olanaklarının yanı sıra lineer akseleratörün en önemli özelliği tüm tedavi alanlarının, gantri ve kolimatör açılarının, doku koruyucu çok yapraklı kolimatörün (MLC) network sisteminden gelen kumanda ile tam otomatik olarak tedavi pozisyonuna birkaç saniye içinde getirilmesidir. Böylece personele bağlı hata riski ortadan kalkmaktadır.

Sonuç olarak 3 boyutlu IMRT veIGRT tedavisi; cihazların her birinin kaliteli olmasının yanı sıra tüm sistemin network üzerinden entegre olarak çalışması ile sağlanabilmektedir.